Dudo af St. Quentin: Om normannerprinsen Richards danskundervisning (ca. 1015)

[Hertug Vilhelm I har omkr. 940-941 sikret sig opbakning til, at sønnen Richard arver tronen og gør sig derefter sine tanker om sønnens opdragelse:]

Efter at denne sag ved forhandling var vel gennemført, sikkert nok med den Almægtiges billigelse, begyndte faderen at tænke på, hvor og hos hvem måske sønnen kunne opfostres og opdrages vel. Optaget af disse tanker sagde han til de samme tre mænd [vasallerne Bernhard, Botho og Anslech]:

”Eftersom jo byen Rouen bruger romansk sprog mere end dansk [daciska lingua], og man i Bayeux mere taler dansk end romansk, ønsker jeg, at han nu snarest muligt bringes til byen Bayeux, endvidere Botho, at han bor der under dit opsyn, opfostres og opdrages med stor omhu, anvender dansk i daglig tale og lærer det grundigt, så at han i fremtiden kan tale det flydende med dacerne [= danerne]

 

Dudo: Normandiets historie under de første hertuger [org.: De moribus et actis primorum Normanniæ Ducum], oversat og kommenteret af Erling Albrectsen, Odense Universitetsforlag 1979 s. 106. Venligst indsendt af Peter Lindskov Andersen

Oversætters note: ”Meddelelsen er interessant, fordi den viser, at den sproglige romanisering af de nordiske vikinger var mere fremskreden i Seinelandet end længere vestpå i Normandiet, nemlig i landskabet Bessin med bispesæde i Bayeux, samt på Contentin. Her fortæller Dudo en begivenhed, der lå ca. 60 år forud for tiden, på hvilken han skrev. Man tør måske af stedet slutte, at dansk tunge endnu o. 1000 taltes i visse dele af det mellemste og vestlige Normandi.”(note 4, s. 106)


< Dansk identitetshistorie


| FORSIDE | DANSK KULTURKAMP | DOKUMENTATIONSCENTER | POLITISK IDÉHISTORIE | UDGIVELSER OG MEDIER | SØG |
Søg