Ermoldus Nigellus: Om danerne (omkr. 870)[...]

Dog der et folkefærd [gens] var, som den gamle troløse slange
havde ad vildsomme veje ledet, så Gud var dem fjern,
hedensk de længe bevarede afguddyrkelsens skændsel
så de i Skaberens sted ærede afguders tant,
ikke Gud, men Neptun, og ikke Kristus, vor frelser,
derimod Jupiter kun bragte de gaver og skænk.
Disse folk [Hi populi] man kaldte tilforn med et navn, som er gammelt,
danerne [Deni], også endnu kalder man dem stedse så;
men normanner det frankiske sprog dem ofte benævner,
rappe og raske de er, våbnene bruger de flinkt.
Dette folkeslag [populus] nøje man kender så vide om lande;
båden er deres erhverv, havet de næsten bebo.
Fagre af åsyn de er, og væksten og holdningen ædel;
sagnet fortæller, fra dem nedstammer frankernes æt [genus Francis].

 

Fra Carmina in honorem Ludovici. Overs. Hans Olrik Ermoldus Nigellus´ Digt om Kong Haralds Daab. I metrisk oversættelse Kbh. 1886. Den latinske tekst findes i Ermold le Noir Poème sur Louis le Pieux, v. E. Faral (Les Classiques de l´Histoire de France au Moyen Age) Paris 1964, s.145

< Dansk identitetshistorie


| FORSIDE | DANSK KULTURKAMP | DOKUMENTATIONSCENTER | POLITISK IDÉHISTORIE | UDGIVELSER OG MEDIER | SØG |
Søg