Frankiske rigsannaler: Om danerkongen Sigfred (omkr. 820)

782. Dengang drog kong Karl over Rhinen ved Køln og holdt et møde på stedet, hvor Lippe udspringer; dertil kom alle saxerne undtagen den oprørske Widukind. Hertil kom også normanner, kong Sigfreds sendebud, nemlig Halfdan og hans fæller. Derhen kom ligeledes avarer.

[...]

798. Da foråret nærmede sig [...] benyttede saxerne nord for Elben lejligheden til at pågribe kongens mænd, der var udsendt for at holde retterting, og dræbte dem med undtagelse af nogle, de holdt fangne til løskøbelse; med de øvrige dræbte de også den kongelige legat, Godskalk, som kongen nogle dage forinden havde sendt til danerkongen Sigfred [regem Danorum].

Fra Annales Regni Francorum. Overs. E. Albrectsen Vikingerne i Franken, Odense 1976 s.12. Latinske tekst i Scriptores rerum Germanicarum in usum scholarum, bnd VI 1895 ed. F. Kurze / G. H. Pertz s. 103

kong Sigfred: måske den senere kong Godfreds fader.


< Dansk identitetshistorie


| FORSIDE | DANSK KULTURKAMP | DOKUMENTATIONSCENTER | POLITISK IDÉHISTORIE | UDGIVELSER OG MEDIER | SØG |
Søg