Fra fredsaftale mellem kong Alfred og kong Guthrum (886)

Ingen, det være sig frimænd eller trælle, må uden tilladelse gå over til danskernes hær, og heller ikke nogen af deres til os. Men hvis det sker af nødvendighed (eller nytte), at nogen af dem ønsker at handle med os, eller vi med dem, da skal det tillades på den betingelse, at der gives gidsler som pant for fred og bevis, så man kan vide, at ryggen er fri.

 

Efter Olaf Olsen: Da Danmark blev til – seks radioforedrag. København 1999. s. 44. Venligst indsendt til Skræp af Mads Kierkegaard.

kong Alfred: kongen af England

kong Guthrum: dansk vikingekonge, der styrede Danelagen.

danskernes hær: det område, der var under dansk styre.


< Dansk identitetshistorie


| FORSIDE | DANSK KULTURKAMP | DOKUMENTATIONSCENTER | POLITISK IDÉHISTORIE | UDGIVELSER OG MEDIER | SØG |
Søg