Årbøgerne fra Fulda: Uro ved danernes grænse (omkr. 887)

857. Normanneren Rurik, der herskede i Dorestad, førte med sin herres, kong Lothars, bifald en flåde til danernes område [fines Danorum], og med tilladelse af danerkongen [danorum rege] Hårek tog han med sine fæller den del af riget [partem regni], som ligger mellem Ejderen og havet, i besiddelse.

[...]

873. [...] Da der herefter i august blev holdt rigsdag i Metz, sendte Halbdeni, kong Sigfreds broder, ligeledes sine bud til ham og forlangte det samme, som hans broder havde begæret, nemlig at kongen ville sende sine budbringere til floden Ejder, der er grænsefloden mellem dem og saxerne. Selv ville de møde disse og bekræfte en stedsevarende gensidig fred. Som gave til kongen medbragte sendemændene også et sværd med fæste af guld og bad indtrængende kongen, at han ville værdiges at antage sig deres herrer, de to nævnte konger, i sønners sted. Til gengæld ville de ære ham som fader alle deres levedage. Efter deres folkeskik svor de også på deres våben [iurabant etiam iuxta ritum gentis suae per arma sua], at ingen i deres herrers land herefter ville forstyrre kongens rige eller skade nogen der [...] I juni førte Hruodolf, en normanner af kongeslægten, som tit havde hærget Karls rige med plyndring og brand, en flåde ind i Ludvigs rige, i grevskabet Albdags, og forlangte gennem udsendinge, at beboerne i denne egn skulle betale ham en tribut. [...]

 

Af Annales Fuldenses Overs. E. Albrectsen. Vikingerne i Franken, Odense 1976 s.98f. Latinsk tekst Ausgewählten Quellen zur deutschen Geschichte des Mittelalters, bnd. VII, 1966 v. Reinhold Rau, s.50, 88.


< Dansk identitetshistorie


| FORSIDE | DANSK KULTURKAMP | DOKUMENTATIONSCENTER | POLITISK IDÉHISTORIE | UDGIVELSER OG MEDIER | SØG |
Søg