Helmold: Om kong Svens undertrykkelse af folket (omkr. 1170)

Danerne, som bestandig led under trykket af krige i hjemmet [Dani enim semper bellis laborantes domesticis], savnede kraft til at føre krig i udlandet [forinseca bella]. Thi deres konge Sven, der såvel ved sine lykkelige sejrvindinger, som ved at støtte sig til kejserens myndighed, havde sat sig fast i kongesædet, mishandlede grumt sine landsmænd [gente sua crudeliter abusus est] og fik derfor til straf af Herren en ulykkelig ende på sit liv. Men da hans medbejler Knud mærkede, at folket [populi] knurrede imod Sven, skikkede han bud for at hente Valdemar, Svens fætter og forbundsfælle, som han knyttede til sig ved at give ham sin søster til ægte.

 

Fra Cronica Slavorum (Helmolds Slaverkrønike) I.84, overs. P. Kierkegaard 1881/1885. Her efter J. Steenberg Kilder til Danmarks historie i 12. århundrede. Kbh. 1962 s. 49. Latinske tekst i Cronica Slavorum i Scriptores rerum Germanicarum in usum scholarum, udg. G. H. Pertz 1868, s.169ff.


< Dansk identitetshistorie


| FORSIDE | DANSK KULTURKAMP | DOKUMENTATIONSCENTER | POLITISK IDÉHISTORIE | UDGIVELSER OG MEDIER | SØG |
Søg