Helmold: Om Rygens erobring (omkr. 1170)

På den tid samlede danernes konge Valdemar en stor hær og mange skibe for at drage til rygboernes land, som han ville underlægge sig. Heri understøttedes han af pomeranernes fyrster Kazemar og Bugislav og obotriterfyrsten Pribislav; thi hertugen havde befalet slaverne at bringe danerkongen hjælp overalt, hvor denne monne skikke sig til at undertvinge udenlandske folkefærd [exteris nationibus]. Af den grund fik værket heldig fremgang ved danerkongens bestræbelser; med vældig hånd betvang han rygboernes land.

 

Fra Cronica Slavorum (Helmolds  Slaverkrønike) II.12 overs. P. Kierkegaard 1881/1885. Her efter J. Steenberg Kilder til Danmarks historie i 12. århundrede. Kbh. 1962 s.75. Latinske tekst i Cronica Slavorum i Scriptores rerum Germanicarum in usum scholarum, udg. G. H. Pertz 1868, s. 214.


< Dansk identitetshistorie


| FORSIDE | DANSK KULTURKAMP | DOKUMENTATIONSCENTER | POLITISK IDÉHISTORIE | UDGIVELSER OG MEDIER | SØG |
Søg