Juvanus af Bamberg: Om landet og folket (1120´erne)

Han [ærkebiskop Asser af Lund] var en god og ligefrem mand, der ivrig lyttede til al tale om gode ting, ikke ukyndig og dertil from, men af ydre bondsk som en vender. Thi sådan er menneskene i det land, at selv om de har overflod og rigdom, så er tilstanden i landet i almindelighed barbarisk, og dets beboere er udannede og bondske. Byer og fæstninger er uden mure og tårne, men dog forsynet med palisadeværk og grave. Kirkerne og stormændenes huse er lave og uanselige. Befolkningens hu står til jagt og fiskeri eller til at vogte kvæg; thi deri består al deres rigdom, eftersom agerbrug er sjældent hos dem. Deres levemåde og klædedragt er hverken særlig renlig eller tiltalende. I sammenligning med dem forekom den ringeste af vore folk hel statelig.

 

Om biskop Otto af Bambergs henvendelse til Asser. Scriptores rerum Danicarum IV. 217ff. Overs. Kilder til Danmarks historie i 12. århundrede v. Jan Steenberg  (4.udg.) s. 13.


< Dansk identitetshistorie


| FORSIDE | DANSK KULTURKAMP | DOKUMENTATIONSCENTER | POLITISK IDÉHISTORIE | UDGIVELSER OG MEDIER | SØG |
Søg