Ottars rejseskildring (slutn. 800-tallet)

Syd for Sciringesheal skærer et stort hav sig ind i landet. Det er bredere end nogen mand kan se over. Og på den anden side er først Jylland, og siden Sillende. Dette hav går mange hundrede mil ind i landet. Og han fortalte at han fra Sciringesheal på fem dage sejlede til den handelsby som hedder Hedeby [æt Hæthum]. Den ligger mellem venderne, sakserne og anglerne og hører til danerne. Da han sejlede dertil fra Sciringesheal havde han på bagbords side Danmark [Denemearc], på styrbords side det åbne hav i tre dage. Og så to dage før han kom til Hedeby, havde han til styrbord Jylland og Sillende og mange øer. I disse egne boede anglerne før de kom her til landet [til England]. Og disse to dage havde han til bagbord de øer som hører til Danmark.

 

Fra indskydelser i oldengelsk oversættelse af Paulus Orosius: Historiarum libri VII adversus paganos, til brug for den engelske kong Alfred, slutn. 800-tallet. Overs. Niels Lund Ottar og Wulfstan; to rejsebeskrivelser fra vikingetiden. Roskilde 1983

Sciringesheal: måske handelspladsen Kaupang ved Oslo Fjord

Sillende: i de frankiske annaler Sønderjylland nord for Ejderen.


< Dansk identitetshistorie


| FORSIDE | DANSK KULTURKAMP | DOKUMENTATIONSCENTER | POLITISK IDÉHISTORIE | UDGIVELSER OG MEDIER | SØG |
Søg