Michael Syrus om undertrykkelsen af kristne under Umar II (717-720)

Michael Syrus (d. 1199) var en syrisk historieskriver, der bl.a. skrev en verdenshistorie omhandlende tiden fra verdens skabelse til sin egen samtid. Til udarbejdelsen af sin verdenshistorie benyttede Michael Syrus en lang række kilder, som vi nu kun kender gennem hans værk.


Om Umar, konge af taiyayê [araberne], som med iver lod hadet imod de kristne vokse, og om hans pludselige død. […]

Så snart Umar (1) begyndte at regere over tayaiyê [araberne], gav han sig til at mishandle de kristne; og det af to grunde: For det første fordi han ville befæste muslimernes love; for det andet på grund af Konstantinopel, som tayaiyê [araberne] ikke havde kunnet bemægtige sig, og foran hvilken et stort antal af dem var gået til grunde. Han blev i hvert fald fyldt med iver og viste sig i stor modsætning til de kristne. Man kundgjorde, at han vågede nidkært over deres love, han havde ry for at være from og lå fjernt fra det onde; og han påbød at undertrykke de kristne på enhver måde for at tvinge dem til at blive muslimer. Han bestemte, at enhver kristen, som konverterede, ikke skulle betale kopskat, og flere faldt fra troen. Han fastsatte også, at de kristne ikke ville blive godtaget til at vidne imod muslimerne; at de kristne ikke ville blive indsat i et højt embede; at de ikke ville kunne opløfte stemmen i bøn, ej heller slå på semantron (2), ej heller iføre sig qabiya (3), ej heller ride med en saddel. Hvis en af tayaiyê-folket [araber] havde slået en kristen ihjel, skulle han ikke dræbes for den andens skyld, men kun betale en erstatning på 5000 zouzê. Han forbød og afskaffede opkrævning på beboelser, arv og dele af skat på jord, som man opkrævede til fordel for kirker, klostre og fattige. Han forbød tayaiyê at drikke vin og ugæret vin.

 

Chronique de Michel de Syrien, fransk oversættelse ved J.-B. Chabot, vol. 2 (Paris, 1901), s.488-489. Tilbage til Under halvmånen: Israel / Palæstina / Syrien >

(1) Umar d. 2, kalif 717-720

(2) semantron: form for klokkespil, bl.a. brugt i klostre til at kalde munke til bøn.

(3) qabiya: overfrakke med lange ærmer


< Dokumentationscenter: Under halvmånen

| FORSIDE | DANSK KULTURKAMP | DOKUMENTATIONSCENTER | POLITISK IDÉHISTORIE | UDGIVELSER OG MEDIER | SØG |
Søg