Michael Syrus og Bar Hebraeus om tyrkernes erobring af Antiochia i 1085

Michael Syrus (d. 1199) var en syrisk historieskriver, der bl.a. skrev en verdenshistorie omhandlende tiden fra verdens skabelse til sin egen samtid. Til udarbejdelsen af sin verdenshistorie benyttede Michael Syrus en lang række kilder, som vi nu kun kender gennem hans værk. Gregor Bar Hebraeus var syrisk kristen teolog og historieskriver fra det 13. århundrede. Han skrev bl.a. en verdenskrønike på syrisk fra Skabelsen til sin egen tid.

 

Michael Syrus:
Suleiman, sultanen, som herskede i Ikonion, havde bemærket, at grækerne, som var i Antiochia, var svækkede og de kun udgjorde kun et lille antal. Han tog 3000 ryttere, uden opbakning, passerede bjergene og angreb byen uventet om natten. De dræbte mange mennesker og bemægtigede sig dem. De lavede en moské af den store Cassianus-kirke.

Bar Hebraeus:
[Suleiman] angreb Antiochia på bjergsiden og gjorde sig til hersker over byen. […] Han åbnede den store Kawsyânâ-kirke [Cassianus-kirken], og han tog dens møbler og forhæng, og bægrene af guld og sølv og resten af de genstande, som var blevet opbevaret her af byens indbyggere, en stor mængde, og han gjorde kirken til en moské.

 

Her efter J.-B. Chabot (overs.): Chronique de Michel de Syrien, vol. 3, Paris (1905) s.173 og Bar Hebraeus’ krønike (Chronicon Syriacum) afs. 257. Her efter E. A. W. Budge (overs.): The Chronography of Bar Hebraeus. Oxford 1932, vol. 1, s.229. Tilbage til Under halvmånen: Israel / Palæstina / Syrien > 


< Dokumentationscenter: Under halvmånen

| FORSIDE | DANSK KULTURKAMP | DOKUMENTATIONSCENTER | POLITISK IDÉHISTORIE | UDGIVELSER OG MEDIER | SØG |
Søg