Michael Syrus: Tyrkernes overgreb på kristne pilgrimme resulterer i Det første Korstog

Michael Syrus (d. 1199) var en syrisk historieskriver, der bl.a. skrev en verdenshistorie omhandlende tiden fra verdens skabelse til sin egen samtid. Til udarbejdelsen af sin verdenshistorie benyttede Michael Syrus en lang række kilder, som vi nu kun kender gennem hans værk.

Da tyrkerne herskede over Syrien og Palæstina, påførte de skade på de kristne, der drog til Jerusalem for at bede, idet de slog dem, plyndrede dem og opkrævede skat fra dem i byporten og også på Golgata, og ved den [Hellige] Grav. Derudover, hver gang de så en karavane af kristne, især af dem, der kom fra Rom og landene i Italien, gjorde de alt for at forårsage deres død på forskellige måder. Og da utallige mennesker var omkommet som følge heraf blev kongerne og greverne grebet af [religiøs] iver og forlod Rom; tropper fra alle disse lande sluttede sig til dem, og de kom ad søvejen til Konstantinopel.

 

Her efter J.-B. Chabot (overs.): Chronique de Michel de Syrien, vol. 3, Paris (1905) s.182. Tilbage til Under halvmånen: Israel / Palæstina / Syrien >

 


< Dokumentationscenter: Under halvmånen

| FORSIDE | DANSK KULTURKAMP | DOKUMENTATIONSCENTER | POLITISK IDÉHISTORIE | UDGIVELSER OG MEDIER | SØG |
Søg