Theophanes om Mahdis og Moukhesias’ forfølgelse af kristne, 779/780

Theophanes med tilnavnet "Bekenderen" (ca. 758-818) var byzantinsk historieskriver, der forfattede en romersk-byzantinsk krønike omhandlende tiden fra 284 til 813.

I dette år [779/780] drog den arabiske hersker Mahdi (1) med en stor styrke og udrustning til Dabekon. Han sendte sin søn Hasan mod Romania [Det Byzantinske rige], mens han selv vendte tilbage til den hellige by. Han sendte også Moukhesias (2), kendt som Fanatikeren, med myndighed til at ødelægge de hellige kirker og få de kristnes slaver til at opgive troen. Moukhesias kom så langt som Emesa, og rapporterede, at han ikke kunne få dem til at opgive troen (med undtagelse af dem, der havde været fra folk uden for troen), før han vidste, hvem hebræerne og de kristne var. Derpå begyndte han på gudløs vis at torturere dem mere end selv Lysias og Agrikolaos (3) nogensinde havde gjort, således at han dræbte mange. Men ved Kristi nåde, vor Herre, overvandt kvinder hans galskab. De var fine damer: datteren af stiftsprovsten af ​​Emesa og datteren af Hesaios’ søn. De blev tortureret over en lang periode, men gav ikke efter for ugudelighed. De tog så mange som tusind slag fra en læderpisk, og blev testet af mange andre straffe, men fik sejrens krone fra Kristus. Mod de garantier, araberne gav de kristne, drog Moukhesias hele vejen til Damaskus, idet han ødelagde deres kirker.

 

Uddrag af Theophanes’ krønike, afs. 452-453. Her efter H. Turtledove (overs.): The Chronicle of Theophanes. Philadelphia 1982, s.138f. Tilbage til Under halvmånen: Israel / Palæstina / Syrien >

(1) Mahdi, kalif 775-785

(2) Moukesias (eller Musa b. Musab), guvernør i Ægypten

(3) Lysias var general i seleukidernes hær, der bekæmpede makkabæerne i 160’erne f.Kr. Agrikolaos var i det 4. årh. romersk statholder i Kappadokien, der forfulgte de kristne


< Dokumentationscenter: Under halvmånen

| FORSIDE | DANSK KULTURKAMP | DOKUMENTATIONSCENTER | POLITISK IDÉHISTORIE | UDGIVELSER OG MEDIER | SØG |
Søg