Theophanes om Walid II’s drab på kristne missionærer, 742/743

Theophanes med tilnavnet "Bekenderen" (ca. 758-818) var byzantinsk historieskriver, der forfattede en romersk-byzantinsk krønike omhandlende tiden fra 284 til 813.

I dette år [742/743] døde arabernes hersker Hisham (1). Han havde gjort den hellige kirke i Antiokia til enke i fyrre år, eftersom araberne forhindrede den i at få en patriark. [...] I dette år tog Hisham søns Walid (2) magten over araberne. [...] Walid beordrede tungen på ​​den hellige metropolitan [ærkebiskop] af Damaskus, Peter, skåret ud, fordi han åbent fordømte arabernes og manikæernes ugudelighed. Herefter forviste han Peter til Arabien, hvor han døde som en martyr for Kristus. De, der fortæller om dette siger, at de er helt sikre, for de hørte det selv. (3)

Peters efterligner og navnebror, Peter af Maiouma, viste sig på dette tidspunkt at være en frivillig martyr for Kristus. Da han blev syg hidkaldte han nogle vigtige arabere, der var hans medarbejdere, fordi han var arkivar med ansvar for betaling af offentlige afgifter. Han fortalte dem: "I skal få en belønning fra Gud for at besøge mig, selvom I, venner, er uden for troen. Jeg vil have jer til at være mine vidner på, at dette er situationen: Alle, der ikke tror på Faderen, Sønnen, og Helligånden i sameksistens, og på Treenighedens enhed, der styrer livet, lemlæster deres sjæl og fortjener evig straf. Også jeres falske profet Muhammed er en sådan person og en forløber for Antikrist. Hvis I er overbevist af mit vidnesbyrd om himlen og jorden, så opgiv hans [Muhammeds] mytologi i dag, således at I ikke bliver straffet med ham, for jeg føler god vilje mod jer". Da de hørte hans teologiske udredninger om disse og andre spørgsmål, blev de slået med forundring og vrede, men anså det bedst at være tålmodige, da de troede han var forvirret på grund af sin sygdom. Efter at han var kommet sig, begyndte han endnu mere selvbevidst at råbe op: "Bandlys Muhammad, hans falske skrifter og alle, som tror på ham." Han viste sig herefter som en martyr og overgav sig til straf under sværdet.

 

Uddrag af Theophanes’ krønike, afs. 416f. Her efter H. Turtledove (overs.): The Chronicle of Theophanes. Philadelphia 1982, s.107f. Tilbage til Under halvmånen: Israel / Palæstina / Syrien >

(1) Hisham, kalif 724-743

(2) Walid II, kalif 743-744

(3) Denne Peter af Damaskus er muligvis den samme som den Peter Capitolias, der i andre beretninger siges at have lidt martyrdøden i 713 eller 715.


< Dokumentationscenter: Under halvmånen

| FORSIDE | DANSK KULTURKAMP | DOKUMENTATIONSCENTER | POLITISK IDÉHISTORIE | UDGIVELSER OG MEDIER | SØG |
Søg