William af Tyrus om situationen i Palæstina efter tyrkernes erobring, ca. 1073

Den kristne ærkebiskop og krønikeskriver, William af Tyrus (1130 – 1186) skrev et værk om Jerusalems historie, der bl.a. omhandler tiden før og under korstogene. Tyrkiske stammer invaderede i 1071 Palæstina-området. Tyrkernes invasion gjorde gradvist en ende på fatimidernes (dvs. det ægyptiske herskerdynatis) magt. 1073 blev Jerusalem erobret. Tyrkernes krige mod fatimiderne gik hårdt ud over området og dets befolkning. Et oprør mod tyrkerne i 1077-78 blev brutalt slået ned og mange tusinde mennesker – kristne, jøder såvel som muslimer - blev dræbt i Jerusalem, Ramla, Jaffa og Gaza.

Således var der hverken hjemme eller i udlandet nogen hvile for borgerne. Død truede dem hver dag, og hvad der var værre end døden, frygten for trældom, barsk og utålelig, lå konstant foran dem. En anden sag voldte dem ekstrem nød. Selv mens de var ved at fejre de hellige ritualer, tiltvang fjenden sig med vold adgang til de kirker, som var blevet restaureret og bevaret med så uendelig besvær. Helt uden ærbødighed for de indviede steder, satte de sig på selve altrene og indgød frygt i tilbedernes hjerter med deres gale skrig og piben. De væltede kalkene, trådte redskaberne til de hellige tjenester under fode, ødelagde marmorstatuer og overøste de gejstlige med slag og fornærmelser. Den fungerende patriark blev trukket fra sin plads ved sit hår og skæg og kastet til jorden som en tarvelig og ussel person. Igen og igen blev han pågrebet og kastet i fængsel uden grund. En behandling passende for den laveste slave blev påført ham for at smerte hans folk, der led med ham som med en far.

Gennem firehundrede og halvfems år, som det er blevet nævnt, udholdt Guds folk grusom trældom med from langmodighed. Med tårevædet stønnen og suk, altid konstant i bøn, anråbte de Gud og bad til, at Han ville skåne dem nu, da deres synder var blevet straffet, og til, at Han i sin store barmhjertighed ville vende Sin vredes svøbe bort fra dem.

 

Historia rerum in partibus transmarinis gestarum I.3. Her efter E. A. Babcock (overs.): A History of Deeds done Beyond the Sea, I-II. New York 1976. I:81. Tilbage til Under halvmånen: Israel / Palæstina / Syrien >


< Dokumentationscenter: Under halvmånen

| FORSIDE | DANSK KULTURKAMP | DOKUMENTATIONSCENTER | POLITISK IDÉHISTORIE | UDGIVELSER OG MEDIER | SØG |
Søg