St. Willibald om saracenernes afpresning af kristne i Nazareth (720’erne)

I år 722 drog munken Willibald på pilgrimsfærd fra England til Det Hellige Land. Rejsen tog flere år og før sin død dikterede Willibald beretningen om sine rejseoplevelser. Beretningen kendes i to udgaver – Willibalds Hodoeporicon (nedskrevet af nonnen Huneberc) samt Williabalds Rejsebeskrivelse (The Itinerary of Willibald) nedskrevet af en anonym forfatter.


[Efter rejsen ned gennem Europa sejlede Willibald og hans rejsefæller til Cypern og derfra til Palæstina.]

Der var med Willibald på dette tidspunkt syv af hans landsmænd, og han udgjorde den ottende. Straks, da saracenerne hørte, at fremmede og ukendte mænd var ankommet dertil, anholdt de dem og holdt dem i fangenskab, for de vidste ikke fra hvilket land de var, men troede, at de var spioner.

[Der er på dette tidspunkt en våbenhvile mellem byzantinerne og araberne. De otte pilgrimme lider ikke overgreb, men afhøres og holdes fængslet af den lokale guvernør indtil kaliffen beordrer dem løsladt. Herefter fortsætter deres pilgrimsrejse]

Med denne tilladelse gav de sig straks af sted og rejste hundrede mil til Damaskus, hvor St. Ananias hviler. Dette er i landet Syrien. De blev der en uge. To mil derfra er der en kirke, og det er stedet, hvor Paulus først blev omvendt, og Herren sagde til ham: ”Saul, Saul, hvorfor forfølger du mig?” osv. Og der bad de og vandrede videre til Galilæa til det sted, hvor Gabriel første gang kom til den hellige Maria og sagde ”Hil dig, Maria” osv. Der er nu en kirke og den landsby, hvor kirken ligger, er Nazareth. Kristne er ofte gået sammen for at købe denne kirke tilbage fra de hedenske saracenere, når de ønskede at ødelægge den. […]

[Den anonyme rejsebeskrivelse formulerer det således:]

Der står [i Nazareth] en kirke af passende hellighed, som mange gange af de kristne er blevet løskøbt for en pris fra saracenerne, der forsøgte at rive den ned.


Her efter The Hodoeporicon of Saint Willibald, overs. Rev. Brownslow, London 1895, s.12f., 15, 43. Tilbage til Under halvmånen: Israel / Palæstina / Syrien >


< Dokumentationscenter: Under halvmånen

| FORSIDE | DANSK KULTURKAMP | DOKUMENTATIONSCENTER | POLITISK IDÉHISTORIE | UDGIVELSER OG MEDIER | SØG |
Søg