J. G. Fichte

(1762-1814)

Tysk filosof, hvis tanker indtog en central stilling i den romantiske idealisme. Som professor i filosofi holdt han i Berlin vinteren 1807-8, under den franske besættelse af byen, en række berømte taler, Reden an die deutsche Nation, der vakte en stærk tysk nationalisme. Fichte opflammede sine landsmænd til at tage kampen op mod Napoleon og udtrykte håbet om national genrejsning, hvorved det tyske urfolk og den overlegne tyske ånd skulle befries for det udenlandske og fuldbyrde sin historiske mission til gavn for resten af menneskeheden. Statsteoretisk havde han gjort sig til talsmand for en stærk stat (Grundlage des Naturrechts (1796)). Individet fik først sin betydning ved at blive indlemmet i samfundet og med henvisning til Pestalozzi forlangte han en nationalopdragelse uden standsforskel. Tilbage til persongalleri >

 


Tekster af J. G. Fichte:

Opråb til den tyske nation
Om sproget

 


Bibliografi (udvalgte titler):

Reden an die deutsche Nation (1807-8)
Genudg. Hamborg 1955. Da. uddrag v. H. Høffding, Fichtes taler til den tyske nation og nordslesvigernes nationale kamp (1898) i Mindre arbejder, 2. række, Kbh. 1905, s. 196-200.

 

 

Nomos modtager gerne relevante tekster af eller indlæg om ovennævnte forfatter

 

< Tilbage til politisk idéhistorie

 
| FORSIDE | DANSK KULTURKAMP | DOKUMENTATIONSCENTER | POLITISK IDÉHISTORIE | UDGIVELSER OG MEDIER | SØG |
Søg